<  
  >

Downloads

KWALITEITS-, VEILIGHEIDSBORGING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Om onze kwaliteiten en onze services op hoog niveau te garanderen werken wij continue aan verbeteringen in onze bedrijfsprocessen. WBLO borgt deze processen middels onderstaande kwaliteit- en veiligheid certificaten welke jaarlijks getoetst worden. WBLO garandeert U op deze wijze een veilige, kwalitatief goede en standvastige dienstverlener te zijn welke bewust is van zijn maatschappelijke verantwoording.